Home Living Bag om fænomenet BANKSY – Peter Hvidberg fortæller