Home Kort - men godt FRA PRIMO JANUAR TIL ULTIMO DECEMBER – LIDT OM 2018, DER GIK