Home Pindemadder Sank Peder – en værtshusperle i reservatet